Mini igrarije

(2-3, skupaj s starši)

Mini igrarije so namenjene našim najmlajšim gibalčkom starim med 2 in 3 leta skupaj z odraslo osebo. To je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Gibalni programi, osvojeni v predšolskem obdobju, ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu otroka, le-ta pa otroku omogoči lažje osvajanje novih gibalnih znanj v prihodnosti.

Gibanje temelji na igri, saj le-ta otroku pomaga premagati oviro, omogoča realizacijo istih problemov, zagotavlja motivacijo za delo in s tem ustvarjamo pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti. V igri se upoštevajo pravila ter sodelovanje, razvija se koordinacije, gibanje, ravnotežje, moč, natančnost, hitrost in se pridobiva tudi prstne spretnosti. Igra je tako zelo pomemben del otroštva prav zaradi nadaljnjega telesnega, gibalnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja.

Vadba bo potekala enkrat tedensko 45 minut z aktivnim sodelovanjem staršev, oz. odrasle osebe. Izvajali bomo naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, meti, skoki, poskoki, valjanje, nošenje, odbijanje itn.), se naučili različnih izrazov kot so: pod, nad, na, čez, ipd in jih izvedli z različnimi deli telesa, v različne smeri, z različno hitrostjo in različnimi rekviziti. Vzpostavljali ravnotežje na mestu in v gibanju s pomočjo različnih rekvizitov in orodij. Ne bomo pozabili pa tudi na glasbo in ritem.

Naj bo vaš otrok tisti, ki se bo nasmejan in zadovoljen veselil odhoda v športno igralnico. Otroci so naše sonce, zato je prav, da jim nudimo le najboljše.

1x tedensko; 25 ur x 45 min (razpored ur boste prejeli na prvi uri)

  • vadba bo organizirana v prostorih INI-MINI
  • dan in ura bosta objavljena naknadno (lahko v dopoldanske ali popoldanskem terminu; urnik bomo prilagodili željam staršev)
  • začetek v četrtek, 5.10. 2017, ob 17.00
  • od oktobra do aprila oz. maja
  • med letom se prilagajamo šolskim počitnicam
  • minimalno 6,  maksimalno 10 otrok v skupini
  • cena 25 urnega programa:
Št. obrokov Cena obroka Meseci odplačevanja
1 175 EUR oktober; do začetka tečaja vam upoštevamo  5% popust na to ceno
2 91 EUR oktober, januar
4 48 EUR oktober, november, januar, februar

(Cene vključuje DDV)