Gibalna igra v INI-MINI 

1. in 2. razred OŠ:

V prostorih INI-MINI izvajamo obogaten program igralnih uric v predšolski dobi – gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju.

v 12 letih izvajanja tega programa smo si pridobili veliko izkušenj s tovrstnim poučevanjem, ki je sodoben in primeren potrebam današnjih otrok. Naš osnovni cilj je približati otroku novo področje (tuj jezik), vzpostaviti pozitiven odnos do tega področja, pridobivanje melodike jezika in osvajanje novih vsebin s pomočjo giba, glasbe, gibalnih iger,…
S strani otrok in staršev je program dobro sprejet, saj je učenje tujega jezika s pomočjo gibalne igre za mlajše otroke zelo privlačen, zanimiv in hkrati zabaven.
  • angleščina
  • starost od 6 do 8 let
  • od septembra do maja
  • enkrat tedensko (45 minut v učilnici + 45 minut v telovadnici)
  • 50 ur po 45 minut
  • velika skupina od 7 do 12 tečajnikov
  • mala skupina od 4 do 6 tečajnikov
  • učbeniki niso vključeni v ceno tečaja
  • v januarju oz. februarju so organizirane govorilne ure
  • na koncu tečaja s kratkim nastopom predstavimo naše celoletno delo, otroci prejmejo priznanje za celoletno učenje

Cena programa:

Št. obrokov Cena za veliko skupino Cena za malo skupino Meseci odplačevanja
1 458 EUR 504 EUR september; do začetka tečaja vam upoštevamo 5% popust na to ceno
2 240 EUR 264 EUR september, januar
4 126 EUR 138 EUR september, oktober, januar, februar

(Cene vključuje DDV)