Jezikovno gibalni tečaj 

(4-5, 5-6 let)

V prostorih INI-MINI izvajamo obogaten program igralnih uric v predšolski dobi – gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju.

v 14 letih izvajanja tega programa smo si pridobili veliko izkušenj s tovrstnim poučevanjem, ki je sodoben in primeren potrebam današnjih otrok. Naš osnovni cilj je približati otroku novo področje (tuj jezik), vzpostaviti pozitiven odnos do tega področja, pridobivanje melodike jezika in osvajanje novih vsebin s pomočjo giba, glasbe, gibalnih iger,…
S strani otrok in staršev je program dobro sprejet, saj je učenje tujega jezika s pomočjo gibalne igre za mlajše otroke zelo privlačen, zanimiv in hkrati zabaven.

 PREDŠOLSKI:

  • angleščina
  • starost od 4 do 5 let in 5-6 let
  • od septembra do maja
  • enkrat tedensko
  • 25 ur po 60 minut
  • od 6 do 12 otrok v skupini
  • učbeniki in dodatno gradivo so vključeni v ceno tečaja
  • v januarju oz. februarju so organizirane govorilne ure
  • na koncu tečaja s kratkim nastopom predstavimo naše celoletno delo, otroci prejmejo priznanje za celoletno učenje

Cena programa:

Št. obrokov Cena obroka Roki plačila
1 x 315 EUR do 15. septembra
2 x 165 EUR do 15. septembra,  do 15. januarja
4 x 86 EUR do 15. septembra, do 15. oktobra,   do 15. januarja,  do 15. februarja

(Cene vključuje DDV)