Priprava na maturo

VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVA NA MATURO IZ SLOVENŠČINE

Priprava na maturo obsega tri sklope predavanj:

1. razčlemba neumetnostnega besedila  (20 ur) – utrjevanje in vaje iz slovnice in sporočanja (okt., nov., dec.);

2. esej (20 ur) – zgradba eseja, pisanje eseja, razlaga štirih maturitetnih besedil (dec., jan., feb., apr.);

3. književnost in jezik na ustnem delu mature  (20 ur) – ponovitev književnosti  od  orientalske do povojne slovenske literature in jezikovnih tem, predpisanih za ustni  del mature  (feb., mar., apr., maj).

URNIK: predvidoma PETEK od 17.30 do 19.30  

GRADIVO: po elektronski pošti vam bomo posredovali maturitetne pole po katerih bomo delali.

 • En sklop bo predvidoma realiziran v dveh mesecih, za točne termine se bomo dogovorili na prvem srečanju.
 • Vsak sklop zajema 20 ur x 45 min oz. 15 ur x 60 min. Lahko se priključiš enemu, dvema ali vsem trem sklopom.
 • Velika skupina od 7 do 12 tečajnikov.
 • Mala skupina od 4 do 6 tečajnikov.
 • Rok plačila na začetku sklopa.
 • Plačilo se izvede preko plačilnega naloga in vključuje DDV.
 • V sklopu eseja cena vključuje tudi dve dodatni individualni učni uri na posameznika.
 • Predvidoma bo en sklop realiziran v dveh mesecih, za točne termine se bomo dogovorili na prvem srečanju.
 • Datum prvega srečanja in točen urnik bo objavljen po vpisih

Cena enega sklopa  (20ur x 45min):

Št. obrokov Cena za veliko skupino Cena za malo skupino Meseci odplačevanja
1 180 EUR 200 EUR september; do začetka tečaja vam upoštevamo 5% popust na to ceno
2 94 EUR 104 EUR september, januar
4 50 EUR 55 EUR september, oktober, januar, februar

(Cene vsebujejo DDV)

PRIPRAVA NA MATURO IZ ANGLEŠČINE

 • Velika skupina od 7 do 12 tečajnikov.
 • Mala skupina od 4 do 6 tečajnikov.
 • Rok plačila na začetku sklopa.
 • Plačilo se izvede preko plačilnega naloga in vključuje DDV.

Opis programa in urnik bo objavljen ob minimalnem številu prijavljenih!