Splošni pogoji za razvedrilne programe

• INI-MINI d.o.o. se obvezuje, da bo strokovno izvedel izobraževanje in opravil predvideno število ur;
• med letom se prilagajamo šolskemu koledarju;
• v primeru manjšega števila prijav od navedenih, si pridržujemo pravico odpovedi programa oz. po dogovoru zvišanje cene programa;
• možnost plačila celoletnih programov v enem, dveh oz. štirih obrokih;
• krajši programi se v celoti plačajo pred začetkom izvajanja;
• 5% popust ob enkratnem plačilu celoletnega programa velja samo do začetka izvajanja programa;
• 5% popust za vključitev istega tečajnika v vsak naslednji celoletni program v tekočem šolskem letu;
• 10% popust za drugega tečajnika iste družine;
• 30% popust za tretjega tečajnika iste družine, vsak naslednji član iste družine ima 50% popust;
• popusti se upoštevajo pri zadnjem obroku za tekoče šolsko leto in se nanašajo na cenejši celoletni program;
• pred udeležbo telesne vadbe se posvetujte s svojim zdravnikom glede primernosti vadbe za vaše zdravje;
• za zamujena plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti;
• vse cene so v evrih in vključujejo DDV;
• cene veljajo od 1.9.2017.